Polttoaineen hinta ja sen kompensointi

Kaksi asiaa on selvää: polttoaineiden hinta nousee, ja pienituloisia ei voi ajaa umpikujaan sen takia. Jälkimmäinen tarkoittaa, että polttoainekustannusten lisäys kompensoidaan jollakin tavalla niille, joilla ei ole mahdollista kuluttaa polttoainetta vähemmän menettämättä toimeentuloaan. Ei ole mahdollista vaihtaa työpaikkaa lähemmäs, kulkea julkisilla tai vaihtaa sähköautoon vielä.

Mutta kompensaatio ei voi olla sellainen mitä on ehdotettu: rahaa jaettaisiin juuri niille, jotka polttoaineita käyttävät. Se toimii kannustimena väärään suuntaan. Kompensaation tulee kohdistua pienituloisiin riippumatta polttoaineiden käytöstä.

Vaikka sähkön tuotannosta savua vielä toistaiseksi tuleekin, on sitä vähemmän ja se on helpommin puhdistettavaa kuin liikenteen polttomoottorien päästöt.

Tärkeää on saada suurin osa ajetuista kilometreistä muutettua sähköisiksi. Se on tapahtumassa: paljon ajavat ostavat sähköauton mukavamman matkanteon ja reilusti alhaisempien kilometrikustannuksien vuoksi. Uusilla autoilla ajetaan eniten ja uusista myydyistä autoista on koko ajan isompi osa sähköautoja. Jokaista hyvin vähän ajettavaa autoa ei tarvitse vaihtaa sähköautoksi heti – lyhyttä työmatkaa tahkoavan päästöt eivät ole verrattavissa pitkiä matkoja ajavien päästöihin. Mutta se pienikin hinnannousu polttoaineessa voi olla merkittävä. Siksi heidän rankaisunsa ei ole tarpeen.

Pienituloisilla valtion tulovero on jo pieni tai sitä ei ole. Verotusta keventämällä ei saada hinnannousua kompensoitua. Lisäksi asia ei tule selväksi kenellekään kompensoitiinko mitään oikeasti – valtion pohjattomaan kassaan vain kerättiin rahaa, ja tuloverotus todennäköisesti kiristyy kuitenkin. Jäikö siis muka verotusta kiristämättä kompensaationa, mietittäisiin varmasti. Ratkaisuna olisi erillinen palautus, tasasumma kaikille veronmaksajille. Palautuksien pitää yhteensä olla kerättyjen veronlisäyksien suuruiset.

Tasasumma palautusta konkretisoi sen, että jos sitä rahaa ei käytä polttoaineeseen, se on lisää muuhun elämiseen.

Tehdäänpä ihan vain suuntaa antava laskelma. Hmm. Jokainen 10 sentin korotus litralle olisi 150 €/vuosi, kun oletetaan ajomatka 15000 km/vuosi, 10 L/100 km kulutus. Tämä arvio kulutuksesta voi olla liian alhainen pätkäajolle ja pakkasille tosin. Jos tämä 10 c/L kerätään kaikesta bensiinistä ja dieselistä, niin potti on 400 M€/vuosi. Jaettuna 2,5 miljoonalla työllisellä, palautettavaa tulisi 160 €/nenä. Meneepä aika tasan!

Vastaa